Missie, Visie en Kernwaarden

Waarom we doen wat we doen

________________________________________________________________________

Een online wereld, fantastisch maar ook een wereld vol gevaren.

De fysieke en digitale wereld raken steeds meer met elkaar verweven. Steeds meer producten en diensten digitaliseren waarbij het verwerken van persoonlijke data een standaard begint te worden. Inmiddels is het haast niet meer mogelijk om diensten en/of producten af te nemen zonder het verstrekken van set aan persoonlijke informatie. Dit treft niet alleen volwassenen, maar ook kinderen zijn online actiever. De potentiële digitale kwetsbaarheid van de samenleving neemt hierdoor steeds meer toe. De digitale criminaliteitscijfers liegen er niet om.   

Missie

Data Precise streeft naar en digitaal veilig samenleving waarin privacy  goed wordt beschermd. Vergis u niet, het gaat ons niet alleen om de privacy van de klanten, maar ook van de medewerkers. Sterker nog, het gaat om de privacy van ons allen (oud en jong) als individuen die steeds actiever deelnemen in de hedendaagse informatiemaatschappij.

Visie

Door bedrijven te helpen met het duurzaam borgen van kennis en kunde op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, zorgt Data Precise voor een digitale veilige bedrijfsvoering waar respectvol wordt omgegaan met persoonlijke gegevens.  Niet vanwege de angst voor boetes en/of klachten, maar omdat de organisaties zelf het belang inzien van veilig omgaan met persoonlijke data. Data Precise zet in op de juiste beweegredenen.  

Kernwaarden

Data Precise hanteert de volgende kernwaarden:

Kwaliteit
Betrouwbaar
Innovatief
Respectvol
Ethisch en Integer
Maatschappelijk verantwoord ondernemen