Artificial Intelligence (AI)

________________________________________________________________________

Verantwoord inzet van AI

Artificial Intelligence, oftewel Kunstmatige Intelligentie, biedt veel kansen. Maar naast deze kansen en de samenhangende voordelen, kan een niet doordachte inzet van AI ook risicovol zijn. Denk bijvoorbeeld aan schending van privacy, manipulatie van politieke systemen en ongevallen.  De tot nu toe opgetreden nadelige gevolgen van inzet van AI hebben geleid tot aantal conclusies. Twee daarvan zijn:

1.  Bij inzet van AI, specifiek het combineren van persoonsgegevens met data, is het beschermen van privacy een must.

2. Inzet AI moet op juiste ethische wijze geschieden.

Data Precise helpt organisaties die graag  persoonsgegevens willen combineren met data.  We kijken naar de geldende wet- en regelgeving in het kader van gegevensbescherming en combineren ons advies met ethische inzichten.

De mogelijkheden lichten wij graag toe in een persoonlijk adviesgesprek.