Informatiebeveiliging

Information Security Management System

________________________________________________________________________

Informatiebeveiliging

ISMS staat voor Information Security Management System, kort samengevat: een managementsysteem waarmee een bedrijf aangeeft dat er binnen de organisatie de nodige aandacht wordt besteed aan informatiebeveiliging.

ISMS bestaat niet alleen uit IT onderdelen, ook het gedrag van de medewerkers, werkprocessen en bedrijfsrichtlijnen komen aan orde. Het uitvoeren van periodiek terugkerende controles is een must.

De norm ISO 27001 informatiebeveiliging is dé standaard voor het opzetten en implementeren van het ISMS en beschrijft hoe informatiebeveiliging procesmatig kan worden ingericht. Daarom wordt het normenkader van ISO 27001 ook vaak gebruikt voor het opzetten van een ISMS.

Voor de stakeholders van uw organisatie kan het behalen van dit certificaat van toegevoegde waarde zijn. Sterker nog, steeds meer stakeholders vragen naar het ISMS om te kunnen beoordelen of een organisatie veilig genoeg omgaat met de data.

In het kader van het ISMS kunnen wij het volgende doen:

– 0-meting op basis van het normenkader van ISO 27001
– Implementatie van het ISMS middels het normenkader van ISO 27001
– Uitvoeren van interne audit op uw ISMS middels het normenkader van ISO 27001
– Uitvoeren van risicoanalyses gericht op specifieke ISMS- onderdelen en/ of werkprocessen.
– Uw organisatie begeleiden in het behalen van een ISO 27001 certificaat. Hiertoe werken we samen met geregistreerde IT-auditors (Register EDP auditor, RE). Dit is een omvangrijker proces, daarom lichten wij dit graag toe in een adviesgesprek.

ISO 27001 uitbreiden met ISO 27701

Sindskort is het mogelijk om, als aanvulling op reeds behaalde ISO 27001 certificaat, ook ISO 27701 te implementeren en/of te certificeren. ISO 27701 is gericht op de AVG en breidt uw ISMS uit met een PIMS (Privacy Informatie Management Systeem).

In dit kader kunnen we middels een nulmeting een antwoord formuleren op de vraag in hoeverre uw organisatie (reeds) voldoet aan de normenkader van ISO 27701 zodat u wellicht uw ISO 27001 kunt uitbreiden met ISO 27701.