Het gaat om G Suite for Education, de onderwijsvariant van Google-diensten als Google Docs en Gmail, met aanvullingen zoals Google Classroom. Inmiddels zijn die diensten omgedoopt tot Google Workspace.

Struikelblok is metadata: informatie over welke programma’s en diensten leerlingen wanneer gebruiken op wat voor soort apparaten. Inhoud zoals persoonsgegevens of onderwijsresultaten valt niet onder metadata.

‘Onvoldoende grip’

Toch is uit metadata veel af te leiden. Google is zelf als enige verwerkingsverantwoordelijke voor de metadata van zijn diensten. “Dit betekent dat zij mag bepalen voor welk doel zij metadata verzamelen en op welke manier dat gebeurt”, schrijven de ministers.

Bovendien mag Google volgens zijn privacyovereenkomsten zelf eenzijdig bepalen om de omgang van metadata aan te passen. “Dat betekent dat onderwijsinstellingen die Google G Suite for Education gebruiken, geen of onvoldoende grip houden op wat er met deze gegevens gebeurt”, aldus de onderwijsministers.

(bron: RTLnieuws)