Het gaat om stukken die van juli 2020 tot en met maart 2021 per post zijn gestuurd naar Belastingen Amsterdam, schrijft wethouder Victor Everhardt aan de gemeenteraad. De schijf zat in een computer die wordt gebruikt voor het scannen van inkomende poststukken.

Het gaat om uiteenlopende documenten, waaronder bezwaren, aangiftes en verzoeken om kwijtschelding. Daarbij kunnen bijvoorbeeld contactgegevens, kopieën van ID-bewijzen en zorgpolisbladen zijn meegestuurd. Welke informatie is opgeslagen op de schijf, die werd gestolen uit het pand van de gemeentelijke dienst in Amsterdam-Zuidoost, verschilt van geval tot geval.

Behandeld als datalek

“De schijf is voorzien van authenticatie-beveiliging en de gegevens kunnen niet zonder meer worden uitgelezen”, schrijft Everhardt. Het college van burgemeester en wethouders behandelt de diefstal wel als een datalek, vanwege het risico dat de beveiliging toch wordt omzeild en de gegevens worden doorverkocht of misbruikt.

De gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie. Ook zijn alle formele procedures in gang gezet, zoals het binnen en buiten de gemeente melden van het incident, waaronder een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het politieonderzoek naar de diefstal loopt nog.

Bron: RTLNieuws